Parama

Jūs galite mums padėti.

Vadovaujantis LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, kiekvienas mokesčių mokėtojas, pagal Labdaros ir paramos įstatymą, gali paskirti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos, sumokėtos nuo nuolatinio Lietuvos gyventojo atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamų. Parama gali būti paskirta organizacijoms, turinčioms teisę gauti paramą, o „Klajūnas“ turi tokį statusą

Iki gegužės 1d. Jūs galite paskirti 2% GPM „Klajūno“ klubui tokiais būdais:

  • * užpildant FR0512 formą elektroniniu būdu, prisijungus per http://deklaravimas.vmi.lt tinklapį;
  • * užpildant blanką ranka ar kompiuteriu ir nunešant į VMI;

Pasirinkite Jums priimtiniausią būdą. Jei kyla klausimų – klauskite – visada padėsime.

Visi klubo nariai ir prijaučiantys klubui bei jo veiklai kalbinkite savo gimines, artimuosius, draugus ir pažįstamus bei raginkite paskirti 2% GPM klubui. Taip jūs prisidėtumėte prie galimybės rengti daugiau renginių, plėstis, tobulėti bei tapti dar šaunesniais.

 

Klubo rekvizitai:
Pavadinimas: JAUNIMO TURIZMO IR AKTYVAUS LAISVALAIKIO KLUBAS KLAJŪNAS
Kodas: 302612369
Adresas:  STATYBININKŲ G. 46-34, PANEVĖŽYS

Mus paremti galima ne tik paskiriant 2% GPM klubui, bet ir paprastu bankiniu pavedimu.
Bankas: AB SEB bankas
Sąskaitos nr.: LT77 7044 0600 0769 8087

Kaip pildyti blanką

FR0512 forma

Jeigu neskiriat paramos jokiai politinei partijai ir kitoms organizacijoms, tai forma pildoma taip, užpildant raudonai apvestus plotus savo informacija. Tekstas turi būti rašomas spausdintinėmis didžiosiomis raidėmis, kiekviena raidė ar simbolis atskirame langelyje!

Laukelių paaiškinimai:
1. Jūsų asmens kodas
2. Jūsų telefono numeris
3V. Jūsų vardas
3P. Jūsų pavardė
4. Jūsų adresas
5. Formoje mokestinis laikotarpis yra už praėjusius metus, tad šiemet šioje skiltyje turėtų būti skaičius 2014
E5. Galite rašyti ir trumpesnį laikotarpį, bet ne ilgesnį nei iki 2019 m.

AČIŪ!